Prvi portal za promociju pet-friendly turizma u Hrvatskoj

Uvjeti ulaska životinja u Republiku Hrvatsku

Uvjeti ulaska životinja u RH
Opći zahtjevi koji se odnose na unošenje kućnih ljubimaca podrijetlom iz država zemalja članica Europske unije te država niskog rizika izvan Europske unije:

Kućni ljubimci moraju biti označeni mikročipom. U slučaju da je životinja označena mikročipom koji ne odgovara ISO standardu 11784 ili 11785, nego je čip drugog tipa, vlasnik, odnosno posjednik dužan je osigurati odgovarajući čitač koji je potreban za očitavanje mikročipa. U svakome trenutku mora biti moguće utvrđivanje imena i adrese vlasnika životinje.

Kućni ljubimci moraju biti praćeni putovnicom ili certifikatom izdanom od veterinara ovlaštenog od nadležnog tijela. U putovnicu ili certifikat ovlašteni veterinar mora upisati broj mikročipa.

– U putovnici ili certifikatu ovlašteni veterinar mora potvrditi da je provedeno cijepljenje protiv bjesnoće, te da su, kada je potrebno, provedene preventivne zdravstvene mjere na kućnim ljubimcima u odnosu na druge bolesti.

Kućni ljubimci mlađi od 3 mjeseca i necijepljeni smiju ući u Republiku Hrvatsku iz zemalja EU te drugih država niskog rizika ako vlasnik ili posjednik uz njih nosi putovnicu ili certifikat i ako su od rođenja boravile na istome mjestu te nisu bile u kontaktu s divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji, ili se kreću u pratnji majke o kojoj su još ovisne.

Kada putujete sa svojim kućnim ljubimcem, odgovorni ste za njega
Kada dovodite svojeg kućnog ljubimca u Republiku Hrvatsku, snosite svu odgovornost za ispunjavanje uvjeta ulaska životinja u Hrvatsku. Provjerite, primjerice, je li vaš kućni ljubimac na vrijeme cijepljen, odnosno ponovno cijepljen, je li napravljen titar protutijela i ima li važeću putovnicu ili veterinarski certifikat.
Ako vaš kućni ljubimac prilikom dolaska na granični prijelaz na kojem je dozvoljen njegov unos ne ispunjava navedene zahtjeve, ulazak u Republiku Hrvatsku može vam biti odbijen, odnosno životinja može biti vraćena u zemlju podrijetla ili stavljena u karantenu. Kao vlasnik životinje snosite sve troškove koji su nastali provedbom tih mjera.
Pod kućnim ljubimcima, prema Pravilniku o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, podrazumijevaju se sljedeće životinjske vrste: psi, mačke, pitome vretice (Mustela putorius) iz porodice kuna (Mustelidae), beskralježnjaci (izuzev pčela i rakova), ukrasne tropske ribe, vodozemci, gmazovi, sve vrste ptica (izuzev peradi) te glodavci i domaći kunići.
Osim navedenog Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, ovo je područje regulirano i Pravilnikom o zahtjevima zdravlja životinja za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca te Pravilnikom o uvjetimaa nekomercijalnog kretanja mladih pasa i mačaka. Sve navedene akte možete pročitati na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Maksimalan broj životinja
Pod nekomercijalnim uvozom kućnih ljubimaca podrazumijeva se unošenje pet ili manje kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske. Oni moraju biti podvrgnuti dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu koji obavljaju carinski službenici na putničkoj točki ulaska na područje Republike Hrvatske. Takvi kućni ljubimci ne smatraju se robom i obvezatno moraju biti u pratnji vlasnika ili od vlasnika ovlaštene osobe odgovorne za životinju tijekom cijelog putovanja.

Kućni ljubimci koji dolaze iz država koje nisu članice Europske unije, te se ne nalaze na popisu zemalja niskog rizika, uz gore navedene uvjete moraju dodatno biti podvrgnuti testu neutralizacije protutijela titracije jednake najmanje 0,5 IJ/ml na uzorku uzetom od ovlaštenog veterinara, najranije 30 dana nakon cijepljenja i tri mjeseca prije ulaska u RH.
Popis ovlaštenih laboratorija za obavljanje takvog testiranja možete pronaći na popisu objavljenom na web stranicama Europske komisije.
Propisano razdoblje od tri mjeseca ne primjenjuje se na ponovni ulazak kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske čija putovnica potvrđuje da je titracija protutijela s pozitivnim rezultatom provedena prije nego je životinja napustila Republiku Hrvatsku.

Životinje koje se uvoze u komercijalne svrhe i one koje putuju kao pošiljka mora prije otpreme pregledati veterinar.

Za dodatne informacije o ulasku kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku molimo kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja − Uprava za veterinarstvo (telefon: +385 1 6109 499, +385 1 6106 703 i +385 1 6106 455, web: www.mps.hr).

Monin vodič kroz Hrvatsku

Tinta Media Lab d.o.o., Bijenik 24, 10000 Zagreb, OIB: 63473644735; Copyright PovediMe – Tinta Media Lab d.o.o.2023. Sva prava pridržana.
Grafički oblikovao Atlantis. The domain name is courtesy of .ME